Realizacje z roku 2017

Kontrachent: Cosel Sp. z o.o.
Data wykonania: 06.04.2017
Temat: Wykonanie i złożenie dokumentacji zgłoszenia instalacji do suszenia węgla

Kontrachent: Urząd Miasta Tychy
Data wykonania: 24.04.2017
Temat: Wykonanie i złożenie dokumentacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód czwartorzędowych..

Kontrachent: Gospodarstwo Rolne Mateusz Fleszar
Data wykonania: 04.05.2017
Temat: Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji: "Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową zespołu budynków zagrodowych, obory dla bydła...".

Kontrachent: Gospodarstwo Rolne Norbert Kampik
Data wykonania: 22.05.2017
Temat: Wykonanie KIP dla: "Budowa budynku zagrodowego, obory dla bydła z częścią udojową wraz z towarzyszącą infrastrukturą...".

Kontrachent: Danish Farming Consultants
Data wykonania: 05.06.2017
Temat: Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu świń

Kontrachent: HML-Projekt Mirosław Wyderka
Data wykonania: 25.07.2017
Temat: Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych.

Kontrachent: HML - Projekt Mirosław Wyderka
Data wykonania: 17.10.2017
Temat: Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych dla MZK Bydgoszcz.

Kontrachent: Urząd Miasta Tychy
Data wykonania: 14.11.2017
Temat: Wykonanie dokumentacji i złożenie zgłoszenia kąpieliska na terenie jeziora Paprocańskiego.