Ochrona środowiska

Prowadzenie działalności gospodarczej jest obwarowane niezliczoną ilością przepisów, między innymi z zakresu ochrony środowiska. Aby prowadzić działalność zgodnie z prawem należy uzyskać stosowne pozwolenia, prowadzić właściwą dla danego sektora gospodarki dokumentację, składać do właściwych Urzędów odpowiednie sprawozdania w przewidzianych prawem terminach.

Proponujemy Państwu w ramach zleconych Nam obowiązków wykonanie następujących dokumentacji:
- raportów o oddziaływaniu na środowisko wymaganych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- dokumentacji wymaganych do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (powietrze, odpady, ścieki),
- wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,
- dokumentacji wymaganych dla instalacji podlegających obowiązkowi zgłoszenia ich eksploatacji organowi ochrony środowiska,
- przeglądów ekologicznych instalacji i obiektów,
- inwentaryzacji stanu środowiska w zakładach,
- analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w środowisku,
- analiz uciążliwości akustycznej dla obiektów i instalacji,
- projektów ograniczania emisji hałasu i wyciszenia urządzeń.

Nasza oferta, merytorycznego doradztwa - obsługa formalno-prawna z zakresu ochrony środowiska polega na przejęciu wszelkich obowiązków oraz odpowiedzialności prawnej z zakresu ochrony środowiska spoczywającej na przedsiębiorcy. Dzięki czemu pomagamy naszym Klientom wywiązać się z wszelkich obowiązków względem prawa.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta dostosowujemy zakres naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb.

Nasza oferta to:
Gwarancja - gwarantujemy pełną poufność przekazywanych danych.
Pewność - zapewniamy stałą i fachową obsługę w wybranym przez Państwa zakresie.
Konkurencyjność - ceny usług są ustalane indywidualnie, po rozpoznaniu potrzeb klienta.

Zapraszamy do współpracy.