Konsulting

Działalnoś z zakresu ochrony środowiska jest podstawowym zakresem działania Firmy.
Mówiąc ochrona środowiska mamy na myśli tworzenie dokumentacji, reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami władzy, przejęcie części obowiązków.

Instalacje

Drugim zakresem działania Firmy jest projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych.

Programowanie

Kolejny zakres działania to usługi programistyczne, a w szczególności tworzenie programów komputerowych, projektowanie baz danych, tworzenie stron internetowych.